Vold og Kriminalitet

Afskaf papirpenge
Sorte penge, blodpenge, narkopenge og andre illegale transaktioner kan begrænses ved at digitalisere alle penge. Skat skal have adgang til de konti du har og enhver transaktion som kommer fra illegale kilder, skal du kunne dokumentere. Har du fx fået 15.000 kr. fra en bank i Holland, så skal du kunne redegøre for pengene. Vi ønsker at lave en lukket kredsløb, hvor ingen kan snyde skat og ingen kan omsætte illegalt, fx Narko. Dette vil gøre at man max kan bytte sig til andre goder. Fx en sælger af Kokain kun kan modtage byttevarer. Ja det er ubehageligt at skat kan snage i dine pengesager, men tro mig – INGEN i skat har tid til at snage i dine sager – Har du ting transaktioner, som bør skjules, så overvej at omlægge din livsstil.

Øget overvågningen over alt
Louisedrabet, Emilie Meng, Oluf Palme, 219 voldtægter, Amagermanden, Peter Madsen, Lundin. 4182 sager om grov vold. Efterforskningen er idag dybt afhængig af private virksomheders overvågning. Selvom det er ubehageligt at nogen kan se os på gader og stræder, så skal du blot huske på disse sager. Ingen kriminalitet er acceptabel. Bilbrande, tyveri, hærværk, organiseret kriminalitet. Har du noget imod overvågning, så skal du måske omlægge din livsstil.

Alle skal DNA-registreres
DNA-spor har revolutioneret efterforskningen. Efterforskere kan nu meget nemmere teste om fx sædelighedsforbrydelser har rod i en specifik gerningsmand. I Emilie Meng sagen var en sigtet gerningsmands liv i ruiner i flere uger – helt uretmæssigt. Vi har DNA-spor fra flisekastet fra Odense. Med at tvunget DNA-register, så kan politiet nemt spore hår, sæd, blod, negleskrab osv. Det spare millioner af kroner på den lange bane. Ja det er ubehageligt at skulle lade sig registrere og man vil føle sig kriminaliseret. Men har du et problem med det, så bør du overveje at omlægge din livsstil.

Legaliser hash
Hash er et farligt og skadeligt stof for mange. Mange kan også opretholde deres liv med et moderat forbrug. Hash til medicinsk forbrug skal lovliggøres. En yderligere legalisering at hash, som rusmiddel vil kunne styre under et medicinsk anlæggende og statskontrolleret salg. Prisen skal være som lav, at de illegale markeder undermineres og den kriminelle underverden, især bander og rockerklubber, ikke kan finansiere sin livsstil. Indtjeningen af salget vil kunne dække en lang række udgifter til velfærd.

Politiet
Politiet – nogle hader dem og nogle sætter pris på dem. De har i mange år været udskældt for ikke at dukke op, når du føler behov for dette. Især indbrud og butikstyveri har været sjoflet.

Der skal flere ressourcer til at dække flere opgaver. Så er den ikke længere. Ingen politisager må forbigåes fordi man ikke har tid. Private skal ikke have behov for at hyre vagter.

Tonen overfor politien er grotesk. Mens politien i kampzoner med demonstranter og voldparate fulderikker ikke må lave den mindste fodfejl, så er det blevet en tilladt norm at mange må svare igen, råbe, svine betjente til, provokere ved ikke at forlade området. Flaske og stenkast er også blevet normal især i ghettoer. Det er uacceptabelt at man skal gå på job og behandles så dårligt. Det er farligt og uhæderligt at man som medlem af magtmonopolet skal opleve så dårligt arbejdsklima. Det skal ganske simpel være sjovere og rarere for betjente at gå på job.

Når der er kampzoner, som man så det ifm. rydningen af ungdomshuset, så står pressefolk nærmest side om side med politifolkene for at filme på tættest muligt hold. Fremover skal der indføres en pressezone, så politifolk i så ekstremt pressede situationer ikke skal tage hensyn til og bruge til på at identificere om folk har pressekort. En grænse kunne fx være 20 meter til kampklædte betjente. Ellers må de anses for at være en del af problemet med knippelsuppe og anholdelse til følge.

Der skal desuden også bedre teknologier til politiet. Her påtænkes på udstyr til at håndtere folkemængder. Vandkanoner og tåregas er ikke godt nok. Politifolk skal ikke miste fingre, førlighed, knæskader, hovedskader og psykiske ar for at passe en normalt job som gadebetjent eller urobetjent. Betjentenes sikkerhed kommer først og dernæst uromagernes.

Hooligans, demonstranter, moddemonstranter, autonome, vandaler, rockertræf, ghettoer, nytårsaftener osv. Innovativt landsparti får skovlen under jer, så mediedækningen af begivenheder ikke bliver bedste underholdning i nyhederne.

Øgede straffe til gentagen økonomisk kriminalitet, vold, mord og voldtægt.

Fængsler i Grønland
Innovativt landpartis politik vil på den korte bane øge behovet for fængsel og trykket på fængslerne vil stige. Det skal håndtere med en remotefængsel i grønland, hvor det har følgende fordele:

  • Det kolde vejr er ikke attraktivt – så minus 5 grader er del af straffen
  • De kan ikke flygte, hvis fængslet ligger i ødemarken.
  • Arbejdsløsheden på Grønland kan nedbringes
  • Muligheden for at få besøg besværliggøres
  • alt i alt, så er fængsler på øer en god ide, hvis der er tale om lukkede fængsler, der kan hjælpe med at dække en arbejdsløshed. Grønland er en oplagt mulighed, men der kan være andre muligheder i spil også.

Markant værre straffe og bagatelgrænser

Trafikforseelser som normale hastighedsoverskridelser, køre uden lys på cyklen, smårapserier, henkastning af gadeaffald, fuldmandsdetentionen osv. er ikke dem som er problemet. Problemet er vold, røveri, organiseret kriminalitet, gentagen tyveri, mord, voldtægt osv. Der vil altid være nogle som ligger i gråzonen, som fx et cykektyveri med henblik på eget brug. Gråzonen skal have øgede straffe og ikke kun symbolske straffe. Cykeltyveri burde fx give en bøde på 20.000 kr.

Hjem-is bilen skal kunne køre i ghettoer, det samme gælder brandbiler og politibiler. EMBEDSMÆND OG ERHVERVSDRIVENDE

At brandmænd chikaneres med fyrværkeri og at ambulancer får trusler og stjålet udstyr. At politikbiler jages ud med sten. At hjem-is bilen plyndres. Er det for ikke for dårligt. Nej det er ikke ordet. I gamle dage, var det en meget skærpet omstændighed at chikanere en embedsmand. I dag er det blevet hverdag. Ingen respekt for autoriteter. Innovativt landsparti ønsker en nultolerance overfor chikane med en langt højere straf og en mere massiv opfølgning på problemet. Vi snakker fængselsstraf for at fyres fyrværkeri af mod en ambulance –
ubetinget fængsel i mindst 12 mdr. Stenkast mod en politibil ubetinget fængsel i mindst 12 mdr. Udvisning af visse udlændinge – defineres. At stjæle fra en hjem-is-bil er ikke en lige så skærpet omstændighed. Men store bøder på fx 20.000 kr. og ubetinget fængsel i mindst 4 mdr. Det skal aldrig gå ud over en erhversdrivende at nogle områder er belastede. Erhvervsdrivende med gentagne tyveriproblemer, skal sættes under lup af politiet. De skal hjælpes, så problemet forsvinder så omkostningsfrit for forretningen som det kan lade sig gøre. Det kræver politiressourcer at få roden hevet op, men så bliver danmark en bedre land at være i.

Hjemsendelse ved første kriminalitet – defineres

Tyveri med henblik på videresalg, skal straffes meget hårdere

Vi ser i stigende omfang supermarkeder overlades i ingenmandsland og plyndres af aggressive voldspsykopater, som med en vis sandsynlighed har en kniv på lommen. Berigelseskriminalitet, hvor der stjæles fx guldsmykker, 2 rammer instant coffee – dvs. tyveri til andet end til eget forbrug.

Imaner der opfordrer til kriminalitet skal straffes med hjemsendelse

Narko

Mange har spurgt om vores holdning til hårdere narko, hvor Kokain og Extacy fylder mest i henvendelserne. Vores holdning er at lovene allerede er skærpet på dette område. Det er en stor risiko at blive taget som pusher. Markedet er ganske stort. Det er med til at finansiere en lang række suspekte typer. Vores holdning er at det ikke ligger i vores øverste prioritet at fokusere på. Det er farligt, ja. Usundt ja. Det slår ihjel hvert år, ja lidt. Men i modsætning til vold, drab, voldtægt, så har personen selv sagt ja til at købe stoffet. Så grundet at der ikke er noget Offer i narkosagerne, så er det ikke er prioritet 1 for os. Vi vil gerne trækket tæppet væk, under den kriminelle underverden, men en legalisering med statsstyret salg, er ikke noget vi på nogen måde støtter.

Enhver, der ønsker Sharia over dansk lovgivning skal bortsendes

Vold mod demonstrationer skal straffes meget hårdt

Løgn overfor politi eller ret, skal øget straffen med 3 gange

Forsøg på flugt fra politi eller fængsel, skal straffes hårdt

Fyldte fængsler er splid af alles tid – hvordan kan man lave alterntive straffe?