Politisk manifest

Vold og kriminalitet

 • Afskaf papirpenge
 • Øget overvågningen over alt
 • Alle skal DNA-registreres
 • Legaliser hash
 • Øgede straffe til gentagen økonomisk kriminalitet, vold, mord og voldtægt.
 • Fængsler i Grønland
 • Hjem-is bilen skal kunne køre i ghettoer, det samme gælder brandbiler og politibiler
 • Hjemsendelse ved første kriminalitet – defineres
 • Tyveri med henblik på videresalg, skal straffes meget hårdere
 • Imaner der opfordrer skal straffes med hjemsendels
 • Enhver, der ønsker Sharia over dansk lovgivning skal bortsendes
 • Vold mod demonstrationer skal straffes meget hårdt
 • Løgn overfor politi eller ret, skal øget straffen med 3 gange
 • Forsøg på flugt fra politi eller fængsel, skal straffes hårdt
 • Fyldte fængsler er splid af alles tid – hvordan kan man lave alterntive straffe?

Klima

 • Forskerparker og årlige legaler og turneringer – tv-awards i klimaforskning.
 • Mindre fokus på CO2 og mere på forurening
 • Bygge 20 co2 converters rundt i landet
 • Flere uddannelser

Folkeskolen

 • Reformation af folkeskolen og uddannelsessystemet – nye fag, som økonomi
 • Øget løn til lærere og øget uddannelseslængde – klassekvotienter

Økonomi og effektivisering

 • Øget selskabsskat for udenlandske virksomheder
 • Øget fokus på at det skal være attraktivt at gøre karriere i det offentlige – øget løn i sektoren
 • Reformation af skat

Velfærd

 • Skattestop
 • Gratis tandlæger
 • Øget afgifter på sukker, smøger
 • Man kan ikke få kontanthjælp uden at komme i et joblignende arbejde, såsom skraldfjerner
 • Øget løn til sygeplejersker
 • Flere varme hænder
 • Hyld mangfoldigheden – fx en Eid Folkefest
 • Parkeringsbøder skal afskaffes som de findes i dag.

Innovative ideer til besparelser

 • Udenlandske bilister skal betale afgift for at køre ind i Danmark.
 • Indfør brugerbetaling på 800 kroner ved manglende fremmøde på hospitalet. Det giver også bedre effektivitet og mindre spild.
 • Fjern fradraget for børnebidrag. Der er ingen grund til, at fraskilte kan trække deres bidrag til egne børn fra i skat.
 • Fjern kørselsfradraget. Det kan ikke komme samfundet ved, at man har langt til arbejde.
 • Nedlæg regionerne. Skær regionsrådene væk og spar 500 millioner. Der er også en masse ansatte, der arbejder med sociale områder, der faktisk udføres i kommunerne. Det giver cirka 1 milliard kroner. Så kan sygehusene overgå til staten.
 • Spar beskæftigelsesregionerne og –styrelsen væk. Det er bare et stort og værdiløst kontorarbejde. Det burde give 1 milliard.
 • Lad politiske interesser og ikke organisationer bære det politiske arbejde. Skær i partistøtten. Så kan vi måske få politikere med holdninger.
 • Nedlæg 75 procent af de smagsdommerråd, hvor mere eller mindre afdankede partisoldater får honorar for at sidde og finde på udgifter eller give gode råd og spar 5 milliarder.
 • Få styr på de offentlige udbud, der bliver forsinkede og dyrere end planlagt. Se bare på politiets software, IC4, sygehus-software.
 • Se nærmere på boligstøtten til de 530.000 danskere, der modtager den. Mange af mine medarbejdere vil ikke arbejde ekstra, fordi det går ud over den boligstøtte, de får. Mange vil ikke spare mere op i pension, fordi det modregnes
 • Afskaf den lave forskerskat til idrætsfolk (på 24 procent). Det vil også give plads til unge, danske idrætsfolk på førsteholdene
 • Forkort værnepligten
 • Sørg for at multinationale virksomheder betaler den skat, de skal
 • Urimelige fradrag for gæl
 • Hjemmeværne
 • Bloktilskud grønlan
 • Fælles EU-ambassader
 • Fjern børnepengene, og brug dem på gratis børnepasning. Det afskaffer misbrug og opnår bedre integration af fattige og børn med etnisk baggrund.
 • Brug en større del af ulandsbistanden på dansk producerede anlæg, der skal opstilles i ulandene. Det kan være vindmøller, brøndboringer, vandrensning, cementblandere mm.
 • Kongehuset – kan der spares noget
 • Afskaf eller beskær støtten til høreapparater
 • Afskaf aktivering af ledige og løntilskudsjobs
 • Nedlæg jobcentrene i de 98 kommuner og lad A-kasser og fagforeninger styre det i forening.
 • Indfør differentieret moms på sunde fødevarer.

Pension til udlandsdanskere 
Afskaf pensionsydelser til danskere, der bor i udlandet og endda har udenlandsk statsborgerskab. Hvorfor skal vi betale pension til nogen, der ikke bidrager til det danske samfund?

Opret statsbank
I stedet for at tvinge danskerne til at forgylde private banker med uhyrlige lønninger og pensioner, burde der oprettes en statsbank. De mange penge, den kunne tjene, kunne i stedet bruges på offentlige sygehuse og skoler.

Fjern tilskud til pressen 
Fjern de trecifrede milliontilskud til pressen, der så kunne fungere på normale markedsvilkår.

Lad Kongehuset betale 
Fjern den royale momsfritagelse. Kongehuset skal betale fuld moms for alle de varer, de køber – også mad.

Ministerpensionen

Fjern tilskud til politiske ungdomsorganisationer

Det danske mindretal 
Det danske mindretal syd for grænsen får 500 millioner pr år primært til skoler (hvor børnene ikke snakker dansk) og lønninger til en dyr administration.